CƠ HỘI: CHƯƠNG TRÌNH 1000 THỦ LĨNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

image003

Chương trình 1000 Thủ Lĩnh Đổi mới Sáng Tạo và Khởi Nghiệp (1000 YIL) tầm nhìn 10.000 Thủ Lĩnh trên cả nước hướng tới kiến tạo một thế hệ người trẻ Việt Nam có tinh thần và năng lực đổi mới sáng tạo trong làm việc lẫn trong khởi nghiệp. Cảc thủ lĩnh trẻ này là các động lực chủ động kiến tạo lại mô hình kinh doanh / hoạt động của xã hội, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường trước thách thức của cuộc cách mạng 4.0

Đi mi sáng to có phi ch dành cho khi nghip?

Câu trả lời là để khởi nghiệp thì các phải đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên đổi mới sáng tạo còn hơn thế nữa vì nó là nền tảng cho cá nhân kiến tạo giá trị cho bản thân, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội. Đổi mới sáng tạo là một trong những năng lực cốt lõi mọi cá nhân cần phải có và phát triển theo báo cáo của tỏ chức World Economy Forum. Mọi cá nhân khởi nghiệp hay làm việc tại các doanh nghiệp đều phải đứng trước các thách thức sau:

  • Bạn làm thế nào kiên tạo các giá trị mới đột phá trong làm việc và khởi nghiệp
  • Bạn chuẩn bị những gì để gia tăng năng suất và hiệu suất cá nhân
  • Bạn tìm tòi, phát triển và kích hoạt các năng lực tiềm ẩn hoặc sẵn có trong bản thân nhằm đáp ứng các công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?
  • Bạn là một phần động lực trong cuộc các mạng kiến tạo lại mô hình kinh doanh / hoạt động của xã hội , tổ chức, doanh nghiệp , nhà trường

Bên cạnh mục tiêu đổi mớ sáng tạo kiến tạo giá trị đột phá và xây dựng lại mô hình kinh doanh và hoạt động của các tổ chức. Chương trình 1000 YIL còn hướng tới nâng cao năng lực làm việc của cộng đồng nhân lực trẻ trong doanh nghiệp trên toàn quốc. Trong thời gian hiện nay xã hội đang chứng kiến tốt nghiệp là thất nghiệp.  Nguyên nhân chủ yếu là lực lượng lao động thiếu kỹ năng đặc biệt là kỹ năng sáng tạo và đổi mới, Các thủ lĩnh trẻ đổi mới sáng tạo sẽ là những hạt giống lan tỏa tri thức giúp nâng cao năng lực làm việc cho toàn bộ cộng đồng lao động trong xã hội. Chương trình 1000 YIL cũng sẽ mang lại giá trị cho các chương trình nâng cao kỹ năng nghề nghiệp nhằm đào tao và phát triển nguồn nhân lực việt nam hòa nhập với AEC.

 

Cuối cùng, chương trình 1000 YIL sẽ là nền tảng cho quốc gia khởi nghiệp vì khởi nghiệp là quá trình tạo ra giá trị đột phá thông qua đổi mới sáng tạo cho người thụ hưởng là khách hàng, tổ chức và xã hội. Với định nghĩa này, khởi nghiệp không còn bó gọn trong phạm vi mỗi doanh nghiệp mà áp dụng cho toàn xã hội, Tất cả mọi công dân mọi vị trí cần hiểu biết và áp dụng thành thạo đổi mới sáng tạo để tạo giá trị – khởi nghiệp toàn xã hội. Có thể nói quốc gia sáng tạo và đổi mới cần phải song hành với quốc gia khởi nghiệp.

 

V tm nhìn 10.000 th lĩnh tr Đi mi sáng to trên c nước, chương trình mong muốn sẽ phát triển và chuyển giao tới tất cả các tổ chức và hệ thống trường đại học cao đẳng trên toàn quốc và được triển khai thông qua hệ thống giảng viên đổi mới sáng tạo của IPP, SIHUB và cộng đồng giảng viên từ chương trình đào tạo đội ngũ giảng viên đổi mới sáng tạo đang triển khai thí điểm tại Đại Học Bách Khoa TP HCM – Đại Học Quốc Gia TP HCM

 

Chương Trình được sáng lập bởi ba đơn vị VGU, NTTU và VBM, được bảo trợ bởi SIHUB – sở khoa học công nghệ và IPP – chương trình viện trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo của chính phủ Phần cho Việt nam.

Để biết thêm chi tiết xin mời tham khảo các đường link dưới đây:

Tài Liệu Giới Thiệu