Mời nộp Thư bày tỏ quan tâm: hợp tác đào tạo chuyên gia về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) đang tìm kiếm các đối tác có năng lực để hợp tác tổ chức các khóa đào tạo giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (ToT) trong giai đoạn 2017-2018. Các đơn vị quan tâm tới việc hợp tác đào tạo cùng IPP cần gửi Thư bày tỏ quan tâm cho chúng tôi qua email trước ngày 24 tháng 6 năm 2017.

Đợt kêu gọi này đã kết thúc

Trong năm 2015 và 2016, IPP2 đã thực hiện một số hoạt động xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (ĐMST&KN) cho các cá nhân, tổ chức và trường đại học hoạt động tích cực trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam. Đó là Khóa đào tạo chuyên gia tư vấn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ToT1 với 12 chuyên gia được cấp chứng chỉ và Chương trình Đào tạo giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ToT2 hợp tác với 11 trường đại học và cao đẳng tại 6 thành phố lớn của Việt Nam với 33 giảng viên được cấp chứng chỉ. ToT1 sử dụng Chương trình đào tạo khung về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do IPP2 phát triển nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng và công cụ về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dành cho thế hệ các công ty sáng tạo tăng trưởng nhanh; các học viên ToT1 được tham gia thực hành huấn luyện trực tiếp với các dự án thuộc Chương trình Đào tạo Tăng tốc Đổi mới sáng tạo của IPP. ToT2 được xây dựng dựa trên ToT1 và một số chương trình liên quan đã từng triển khai tại Phần Lan và Mỹ với trọng tâm là cung cấp phương pháp giảng dạy về ĐMST&KN. Những khóa đào tạo như vậy đã và đang cung cấp nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lành mạnh tại Việt Nam.

Trong giai đoạn 2017 – 2018, IPP2 sẽ hợp tác với các đơn vị của Việt Nam để nhân rộng các chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như ToT1 và ToT2. Là một phần trong chương trình hành động giai đoạn kết thúc dự án IPP hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, trong qua trình hợp tác, IPP2 sẽ chuyển giao cho các đối tác được chọn những tri thức liên quan tới quy trình thực hiện ToT1 và ToT2,  tư vấn thiết kế chương trình đào tạo, tìm giảng viên, diễn giả và cấp chứng nhận “Đơn vị tổ chức đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”. Đối tác đồng tổ chức khóa ToT dự kiến sẽ thực hiện phần tuyển sinh, quảng bá, điều phối chương trình đào tạo, công tác hậu cần và các hoạt động hỗ trợ khác (theo thống nhất giữa hai bên) cho chương trình hợp tác đào tạo chung với IPP và quan trọng hơn là có thể tiếp tục tự thực hiện các khóa đào tạo độc lập sau này.

Các hạng mục công việc của đối tác tham gia đồng tổ chức khóa ToT:

  1. Đồng tổ chức 1-2 khóa đào tạo ToT có tác động rộng khắp hệ sinh thái với các chỉ số đánh giá (KPI) về số lượng và sự hài lòng của sinh viên, các nhà nghiên cứu, doanh nhân và cán bộ được đào tạo, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập, số công việc được tạo ra, doanh thu, vốn kêu gọi được, số lượng và sự hài lòng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các doanh nghiệp lớn được hỗ trợ thực tế.
  2. Các khóa đào tạo ToT1 cho các nhóm từ 10-20 chuyên gia thuộc nhiều thành phần, dự kiến bao gồm 5 ngày đào tạo chuyên sâu (bootcamp) cả ngày từ 9h sáng đến 5h chiều, thực hành 2-4 tháng và kết thúc với lễ trao bằng tốt nghiệp.
  3. Các khóa đào tạo ToT2 cho các nhóm từ 20-40 giảng viên thuộc nhiều lĩnh vực, dự kiến bao gồm 10 ngày đào tạo chuyên sâu (bootcamp) cả ngày từ 9h sáng tới 5h chiều, 1-2 hội thảo tư vấn (1 ngày/hội thảo) và kết thúc với lễ trao bằng tốt nghiệp.

Tiêu chí lựa chọn:

  • Pháp nhân độc lập của Việt Nam, thuộc khối tư nhân hoặc nhà nước, có chức năng hoạt động phù hợp và chứng minh đủ năng lực triển khai chương trình, chẳng hạn như có nguồn thu từ khách hàng và/hoặc từ nhà tài trợ và có thể gọi thêm vốn bên ngoài và các nguồn lực khác khi cần
  • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm chuyên sâu triển khai các hoạt động liên quan (ví dụ như đào tạo, tổ chức sự kiện, tư vấn kinh doanh hoặc đổi mới sáng tạo v.v…)
  • Có đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên trách, có kinh nghiệm liên quan, cam kết thực hiện các chương trình đào tạo ToT trong dài hạn
  • Ưu tiên các đơn vị có định hướng hoạt động liên quan đến việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho Việt Nam;
  • Ưu tiên cho các đơn vị từng tham gia hợp tác với IPP2 hoặc được IPP2 tài trợ.
  • Có quan tâm và thực sự có tiềm năng tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn hệ sinh thái: dựa trên báo cáo kết quả hoạt động với các chỉ số đánh giá KPI về số sinh viên và doanh nhân đã được đào tạo, số doanh nghiệp khởi nghiệp đã thành lập và số dự án kinh doanh được nhận hỗ trợ.

IPP có quyền lựa chọn toàn bộ các ứng viên, một số ứng viên, hoặc không lựa chọn ứng viên nào.

Kế hoạch triển khai dự kiến:

24/5/2017: Mời nộp Thư bày tỏ quan tâm

24/5/2017 – 24/6/2017: nhận hồ sơ, đánh giá và lựa chọn các đối tác tiềm năng.

24/6/2017: Kết thúc đợt kêu gọi

Từ 24/6/2017 đến 24/6/2018: Triển khai các chương trình hợp tác đào tạo ToT

 

Tải mẫu Thư bày tỏ quan tâm tại ĐÂY.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:


 

Mr. Marko Seppa – Chuyên gia Tư vấn

Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Thăng Long, số 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 4 39 39 39 82

Email: marko@ipp.vn hoặc info@ipp.vn

Website: http://www.ipp.vn