Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Đại sứ Phần Lan Ngài Ilkka-Pekka Similä chụp ảnh lưu niệm

Vietnam – Finland innovation partnership enhanced

Hanoi, 14.7.2016: Minister of Science and Technology, H.E. Mr. Chu Ngoc Anh had a meeting with the Ambassador of Finland to Vietnam, H.E. Mr. Ilkka-Pekka Similä. The two sides exchanged views on further enhancing the close cooperation…