List

Sự kiện IPP Grand Harvest Day

Chờ đón sự kiện lớn nhất của IPP2 vào đầu tháng 7 này. Trong thời gian qua, IPP đã tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cho các thành phần chính của hệ sinh…

IPP Harvest Day 9-10/03/2017 tại Hà Nội

Ngày 9 và 10/03/2017, Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) sẽ tổ chức sự kiện IPP Harvest Day để tổng kết hoạt động của IPP2 trong…

IAP Workshop: Sustaining a culture of innovation

Overview of IAP Workshop “SUSTAINING A CULTURE OF INNOVATION” Time: 09.00 – 17.00, 21 January & 09.00 – 12.00, 22 January, 2016 Venue: Edenstar Hotel, 38 Bui Thi Xuan st., District 1., Hochiminh City Introduction During…

2

Final Demo Day

About the event: The Finland-Vietnam Innovation Partnership Programme Phase 2 is organizing its Final Demo Day on Saturday, January 23 at Rex Hotel, no. 141 Nguyen Hue blvd., District 1, Ho Chi Minh City. The event will showcase…