List

Sự kiện IPP Grand Harvest Day

Chờ đón sự kiện lớn nhất của IPP2 vào đầu tháng 7 này. Trong thời gian qua, IPP đã tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cho các thành phần chính của hệ sinh…

IPP Harvest Day 9-10/03/2017 tại Hà Nội

Ngày 9 và 10/03/2017, Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) sẽ tổ chức sự kiện IPP Harvest Day để tổng kết hoạt động của IPP2 trong…