List

Sự kiện Techfest diễn ra ngày 15-17 tháng 5

IPP tham gia sự kiện Techfest, sự kiện về doanh nghiệp và công nghệ trong năm diễn ra tại Việt Nam. What is Techfest? TECHFEST is an all-encompassing platform for All-Things-Tech. From being the entrepreneurs building…