Vòng đầu Hội thảo Hợp tác Đổi mới Sáng tạo tại Cần Thơ

Vòng đầu Hội thảo Hợp tác Đổi mới Sáng tạo tại Cần Thơ

Vòng đầu của hội thảo Hợp tác Đổi mới Sáng tạo hướng đến các nhóm đã gửi đơn bày tỏ quan tâm đến IPP. IPP mong muốn hợp tác chặt chẽ với các đối tác tiềm năng trước khi chương trình mở đến cộng đồng. Tham gia hội thảo Hợp tác đổi mới sáng tạo vòng đầu là cơ hội tốt nhất để kết nối với IPP và tìm hiểu thêm về quá trình hỗ trợ cũng như quá trình nộp hồ sơ ứng tuyển.

Hội thảo Hợp tác Đổi mới Sáng tạo vòng đầu tại Cần Thơ: Thứ sáu ngày 6 tháng 2 năm 2015

Địa điểm : Sẽ thông báo sau
Chương trình Hội thảo:
9:30 – 10:00: Đăng kí
10:00-12:00: Giới thiệu về tài trợ của IPP và quá trình nộp hồ sơ ứng tuyển
12:00-16:00: Ăn trưa nhẹ van thảo luận trực tiếp với các chuyên gia của IPP
16:00-17:30: Cơ hội trao đổi thêm

Xin gửi đơn bày tỏ quan tâm đến info@ipp.vn để nhận lời mời tham dự sự kiện Hợp tác Đổi mới Sáng tạo.