Vòng hai – Hội thảo đồng sáng tạo tại 4 khu vực vào tháng 3 năm 2015

Đối tượng tham dự: Các nhóm tiềm năng của IPP

Vòng hai của hội thảo đồng sáng tạo hướng đến các nhóm mong muốn nhận hỗ trợ hơn nữa cho đề xuất dự án của họ trước khi nộp hồ sơ. Tại hội thảo, các nhóm sẽ có cơ hội trình bày ý tưởng kinh doanh đến người tham dự và thảo luận trực tiếp với các chuyên gia đến từ IPP để hoàn thiện ý tưởng trước khi nộp hồ sơ.

Lịch tổ chức tại 4 thành phố:

Hội Thảo đồng sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh: ngày 2-3-2015

Hội Thảo đồng sáng tạo tại Đà Nẵng: ngày 5-3-2015

Hội Thảo đồng sáng tạo tại Cần Thơ: ngày 9-3-2015

Hội Thảo đồng sáng tạo tại Hà Nội: ngày 12-3-2015