Vòng đầu của hội thảo đồng sáng tạo trong 4 khu vực vào tháng 1 năm 2015

Đối tượng tham dự: các đội ngũ quan tâm đến quỹ tài trợ IPP đã nhận được lời mời từ IPP sau khi nộp đơn “Bày tỏ quan tâm”

Vòng đầu của hội thảo đồng sáng tạo hướng đến các nhóm đã gửi đơn “Bày Tỏ Quan Tâm” đến IPP. IPP muốn phối hợp chặt chẽ với những đội ngũ tiềm năng trước khi chương trình mở đến cộng đồng. Tham gia hôi thảo là cách tốt nhất để kết nối với IPP và nhận được sự hỗ trợ trong việc phát triển những ý tưởng ban đầu của bạn và xác định các đối tác trước khi gửi đơn dự tuyển. IPP sẽ tổ chức 4 hội thảo đồng sáng tạo vào tháng 1 để chào đón các nhóm đãđược mời tham dự. Vòng thứ hai của hội thảo đồng sáng tạo sẽ được tổ chức vào tháng Hai hướng đến việc hoàn thiện đề xuất dự án.

Lịch tổ chức tại 4 thành phố:

Hội Thảo đồng sáng tạo tại Hà Nội: Thứ 4, ngày 7-1-2015

Hội Thảo đồng sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh: Thứ 6, ngày 9-1-2015

Hội Thảo đồng sáng tạo tại Cần Thơ: Thứ 6, ngày 6-2-2015

Hội Thảo đồng sáng tạo tại Đà Nẵng: Thứ 4, ngày 14-1-2015

Xin vui lòng gửi đơn bày tỏ quan tâm đến Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan sớm nhất có thể để nhận lời mời tham dự sự kiện đồng sáng tạo.