Thông cáo báo chí: Chương trình tài trợ Dự án phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp & Chương trình Hỗ trợ phát triển đào tạo về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

Thông cáo báo chí

Chương trình tài trợ Dự án phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp & Chương trình Hỗ trợ phát triển đào tạo về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) mời gọi nộp Hồ sơ quan tâm và thông báo chuỗi sự kiện trong tháng 12 nhằm giới thiệu các chương trình tài trợ và hỗ trợ của IPP2 trong năm 2016. IPP2 sẽ cung cấp Tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, và Hỗ trợ các trường đại học và cơ sở đào tạo tại Việt Nam trong việc phát triển các khóa đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cùng các hỗ trợ liên quan khác. Kêu gọi nộp đề xuất dự án cho hai chương trình này sẽ được tiến hành trong đầu năm 2016.

Chuỗi sự kiện đầu tiên nhằm giới thiệu về các chương trình này sẽ được tổ chức tại 4 thành phố, bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ vào đầu tháng 12 và tiếp theo là hội thảo chuyên sâu tại Đà Nẵng và Cần Thơ vào cuối tháng 12 và tháng 1.

IPP2 trân trọng kính mời các tổ chức quan tâm tới tham dự các sự kiện và nộp hồ sơ quan tâm để có thể bắt đầu hợp tác và thảo luận.

Chi tiết về đợt mời gọi hồ sơ quan tâm và chuỗi sự kiện nói trên cùng mẫu đăng ký được trình bày sau đây.

Chương trình tài trợ Dự án phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp

Nhằm gia tăng và đẩy nhanh sự ra đời của các dịch vụ tốt hơn dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh tại Việt Nam, trong thời gian tới, IPP2 sẽ kêu gọi nộp đề xuất với các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Các dự án này nhằm tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo và tạo ra dịch vụ mới đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh  tại Việt Nam. Các dự án có thể liên quan tới phát triển vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp, trung tâm tăng tốc khởi nghiệp, hoặc một hình thức dịch vụ khác cho doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập.

Trước khi Kêu gọi nộp đề xuất dự án được công bố vào tháng 1/2016, IPP2 mời gọi hồ sơ quan tâm từ các nhóm liên danh, liên kết và các tổ chức đang triển khai hoặc có kế hoạch triển khai các chương trình và hoạt động hỗ trợ đó tại Việt Nam. Một chuỗi các sự kiện sẽ được tổ chức tại 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ giới thiệu về đợt mời gọi này và thảo luận chi tiết hơn về kế hoạch của các tổ chức/ các nhóm liên kết có quan tâm.

Để thuận lợi cho hợp tác và tìm hiểu kỹ hơn về các kế hoạch hoạt động và các sáng kiến nhằm hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt nam, IPP2 mời các nhóm liên kết và các tổ chức nộp Hồ sơ quan tâm. Tất cả các hồ sơ quan tâm cần trình bày bằng tiếng Anh.

Kêu gọi nộp hồ sơ quan tâm từ các nhóm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Hỗ trợ phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Trong hội thảo diễn ra vào tháng 12, IPP2 cũng sẽ trao đổi kế hoạch hợp tác năm 2016-2017 với các trường đại học và các cơ sở đào tạo khác tại Việt Nam đang xây dựng Chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các mạng lưới hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và các hỗ trợ liên quan khác. IPP2 xin mời các trường/ đơn vị đào tạo nộp hồ sơ quan tâm, và tiếp theo IPP2 dự kiến có đợt mời nộp đề xuất dự án vào tháng 4/2016. IPP2 hiện đang mời các bên quan tâm nộp hồ sơ quan tâm và cùng thảo luận các kế hoạch và nhu cầu của mình với IPP2 vào hội thảo tháng 12 tới. Thông tin chi tiết về lịch trình và đăng kí tham dự Hội thảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của IPP2 (ipp.vn).

Kêu gọi nộp đơn bày tỏ quan tâm từ các trường đại học/tổ chức phát triển Chương trình đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Lịch trình các sự kiện

Thành phố Ngày Địa điểm Thời gian Nội dung Đăng ký
Hà Nội 1/12 Khách sạn Candle 08:30 – 12:00 Giới thiệu Chương trình tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Link
13:00 – 17:00 Hội thảo về Chương trình hỗ trợ phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các trường đại học và các cơ sở đào tạo
Đà Nẵng 2/12 Grand Mercure 08:30 – 12:00 Giới thiệu Chương trình tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Link
12:30 – 15:00 Hội thảo về Chương trình hỗ trợ phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các trường đại học và các cơ sở đào tạo
Cần Thơ 3/12 Greenland 08:30 – 12:00 Giới thiệu Chương trình tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Link
12:30 – 15:00 Hội thảo về Chương trình hỗ trợ phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các trường đại học và các cơ sở đào tạo
TP. Hồ Chí Minh 8/12 Khách sạn Edenstar Saigon 08:30 – 12:00 Giới thiệu Chương trình tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Link
13:00 – 17:00 Hội thảo về Chương trình hỗ trợ phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các trường đại học và các cơ sở đào tạo

Giới thiệu về IPP

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo (IPP) là Chương Trình Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam và Phần Lan. Cơ quan chủ quản của IPP là Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), đại diện cho chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại Giao Phần Lan, đại diện cho chính phủ Phần Lan. Chương trình đang triển khai giai đoạn 2, từ năm 2014 đến năm 2018. IPP đóng vai trò khởi xướng, hỗ trợ và kết nối nhằm tăng cường hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam. IPP thúc đẩy các hoạt động mới, các kết nối và hợp tác tại các vùng miền, trên toàn quốc và quốc tế.

Mục tiêu của IPP hướng tới mang lại lợi ích lâu dài cho nền kinh tế và hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Đến nay, IPP đã và đang thí điểm và minh chứng cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh qua việc cấp tài trợ theo giai đoạn và hỗ trợ đào tạo cho 18 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng trưởng nhanh và 4 dự án liên kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, IPP đã đào tạo 12 chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo qua Khóa đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (ToT1). Theo chiến lược đã được điều chỉnh, IPP sẽ không tiếp tục tài trợ các dự án của doanh nghiệp mà sẽ tập trung vào hợp tác thực tiễn với các chương trình và tổ chức có thể cung cấp đào tạo, tư vấn, tài trợ vốn và các dịch vụ, hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong tương lai.

IPP cũng sẽ hỗ trợ các cơ sở đào tạo tại Việt Nam phát triển Chương trình đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển mạng lưới và các hỗ trợ liên quan khác.