Hoạt động của IPP2

IPP2 là đơn vị khởi xướng, kết nối, hỗ trợ thực hiện các ý tưởng nhằm củng cố và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kinh doanh tại Việt Nam. IPP2 hỗ trợ các hoạt động mới và kết nối hợp tác đổi mới sáng tạo trong phạm vi Việt Nam, khu vực và quốc tế.

IPP2 đã và đang hợp tác với nhiều đối tác quan trọng trong nước và quốc tế nhằm phát triển hoạt động đào tạo thực tiễn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam cũng như cải thiện các chương trình, các cơ chế hỗ trợ ở địa phương đối với doanh nghiệp sáng tạo mới.
Chúng tôi đang hỗ trợ cho các nhóm đối tượng mục tiêu sau:

  • Doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh của Việt Nam;
  • Các tổ chức phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp;
  • Các trường đại học và các tổ chức giáo dục khác tại Việt Nam;

Các chương trình hỗ trợ và hợp tác năm 2016:

 

IPP2 đang triển khai 02 chương trình hoạt động mới của năm 2016, đó là Chương trình Tài trợ Vốn cho các Dự án Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệpChương trình Hỗ trợ các Trường Đại học và Tổ chức Giáo dục của Việt Nam phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Ngoài ra, một số nhóm dự án đã được IPP2 hỗ trợ trong năm 2015 sẽ tiếp tục được nhận thêm một khoản tài trợ bổ sung trong năm 2016.

Chương trình Tài trợ cho các Dự án Phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp nhằm tạo nguồn vốn cho việc phát triển các hoạt động hỗ trợ mới (các cơ chế, dịch vụ, các chương trình, đề án) phục vụ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh tại Việt Nam. IPP2 sẽ hỗ trợ trong giai đoạn đầu của các dự án này (6-8 tháng) bao gồm: (1) Cấp vốn ban đầu để chi trả cho các chi phí nhân sự (hoàn lại các khoản chi phí trong và chi phí ngoài đã chi); (2) Dịch vụ cố vấn và tư vấn kinh doanh theo nhu cầu của các nhóm dự án; (3) Cơ hội tham gia các nền tảng trực tuyến do IPP2 khởi xướng trong năm 2016 nhằm kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp cả trong và ngoài nước; (4) Cơ hội xin trợ cấp vốn bổ sung để hỗ trợ chi phí hoạt động tới cuối năm 2017.

Trong năm 2016, IPP2 sẽ triển khai Chương trình Hỗ trợ và Hợp tác với Các Trường Đại học và Các Tổ chức Đào tạo Việt Nam nhằm phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Chương trình giảng dạy về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do IPP2 thiết kế (đã kiểm thử tại khoá đào tạo ToT1 và chương trình IAP) sẽ được giới thiệu tới các đối tác Việt Nam. IPP2 hiện đang kêu gọi các trường đại học và các tổ chức giáo dục tại Việt Nam gửi Thư bày tỏ quan tâm và tiếp theo là nộp Đề xuất Dự án vào tháng 4 năm nay. Các đối tác được lựa chọn sẽ được IPP2 giới thiệu chương trình giảng dạy trên và được tham gia vào Khoá Đào tạo Giảng viên lần thứ 2 (ToT2).

Các dự án đã được nhận hỗ trợ của IPP2 trong năm 2015 sẽ có cơ hội được nhận một gói tài trợ bổ sung giai đoạn 2 thuộc Chương trình Tài trợ năm 2016 dành cho Các Công ty Sáng tạo Mới và Các Dự án Phát triển Hệ Sinh thái Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp. Gói tài trợ bổ sung này bao gồm: (1) Tiền tài trợ lên tới tối đa 100,000 euro để hoàn lại 70% (hoặc 50% trong trường hợp sản phẩm của doanh nghiệp đã ra thị trường và tăng trưởng nhanh) cho các chi phí nhân sự hợp lý của dự án; (2) Các sự kiện về đào tạo, cố vấn và dịch vụ tư vấn được thiết kế riêng theo nhu cầu của các nhóm dự án; (3) Cơ hội tham gia các nền tảng trực tuyến do IPP2 khởi xướng trong năm 2016 nhằm kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp cả trong và ngoài nước.

 


 

Kết quả hoạt động của IPP2 trong giai đoạn 2014-2015:

 

1. Gói tài trợ năm 2015

 

Các dự án được IPP2 hỗ trợ năm 2015 bao gồm 18 dự án của các công ty đổi mới sáng tạo và 4 dự án liên kết nhằm phát triển các dịch vụ tốt hơn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Hỗ trợ của IPP cho các dự án này bao gồm một gói tài trợ ban đầu và các hỗ trợ về đào tạo, tư vấn và xây dựng mạng lưới hợp tác thông qua Chương trình Đào tạo Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo của IPP2. Vốn tài trợ được giải ngân đến tối đa 30,000 euro đối với các dự án kinh doanh sáng tạo và tới 50,000 euro đối với các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, chủ yếu là để trả cho các chi phí nhân sự. Chương trình tăng tốc và tài trợ được thiết kế nhằm giúp các nhóm dự án có cơ hội tiếp cận thêm các nguồn tài trợ bên ngoài cũng như các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo khác trong nước và trong khu vực.

2. Chương trình Đào tạo Tăng tốc Đổi mới sáng tạo (IAP)

 

Chương trình Đào tạo Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo của IPP2 là một chương trình đào tạo trong 6 tháng nhằm giúp các dự án tăng tốc trong hoạt động đổi mới sáng tạo và nâng cao khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế. Đây là một chương trình đào tạo được tiêu chuẩn hoá và thiết kế riêng dựa trên một chương trình giảng dạy toàn diện kèm theo các hoạt động tư vấn, kết nối kinh doanh và tìm nguồn tài trợ cho 22 dự án tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng – Huế đã được IPP2 hỗ trợ.

Các hoạt động của IAP bao gồm (1) Các hội thảo đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với sự tham gia của các giảng viên giàu kinh nghiệm trong nước vào quốc tế, cũng như 12 chuyên gia tư vấn của chương trình ToT1; (2) Cơ hội gặp gỡ các cố vấn kinh doanh, các nhà đầu tư, nhà tài trợ, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế; (3) Bootcamp khởi động, Demo Day giữa kỳ và cuối kỳ và nhận Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo.

 

3.  Khoá đào tạo Chuyên gia Tư vấn Đổi mới Sáng tạo (Training of the Trainers – ToT1)

 

ToT1 là một chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong 8 tháng dành cho 12 chuyên gia tư vấn Việt Nam. Chương trình ToT1 bao gồm 02 tháng đào tạo chuyên sâu với các giảng viên quốc tế và 06 tháng thực hành cố vấn kinh doanh. Bốn giảng viên đến từ châu Âu và Mỹ cùng với một nhóm trợ giảng trong nước đã tham gia đào tạo và và hỗ trợ thực hành cho các học viên. Ngoài ra, các học viên còn được tham dự các buổi chia sẻ kinh nghiệm hàng tuần với các khách mời trong nước và quốc tế là các doanh nhân thành đạt, các nhà đầu tư thiên thần, nhà đầu tư mạo hiểm và các chuyên gia tư vấn khởi nghiệp. Học viên tham dự khoá đào tạo đều là những người có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập lâu năm ở nước ngoài đến từ các doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các cơ quan chính phủ và các trường đại học của Việt Nam.


Tóm tắt kết quả hoạt động của IPP2 năm 2015

IPP 2015 Overview Infographic

IPP 2015 Overview Infographic