Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

IPP2 cung cấp gói hỗ trợ về tài chính và đào tạo cho những công ty sáng tạo mới có tham vọng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Trong năm 2015, IPP2 đã triển khai và kiểm thử cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp trẻ của Việt Nam và cho các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, giúp họ phát triển, vượt qua các khó khăn thách thức để đạt được mục tiêu nhanh hơn. Trong năm 2016, IPP2 cũng tài trợ vốn giai đoạn 2 cho các dự án đã nhận tài trợ giai đoạn 1 và có thành tích hoạt động xuất sắc. 

Từ năm 2017, IPP không cung cấp thêm gói tài trợ mới cho các dự án khởi nghiệp tăng trưởng nhanh, trừ những dự án đang tiếp tục được nhận tài trợ giai đoạn 2 từ năm 2016.

Các dự án khởi nghiệp được nhận tài trợ năm 2016

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở Việt Nam, năm 2016, Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) tiếp tục tài trợ nâng cấp cho các dự án đổi mới sáng tạo đã được IPP2 lựa chọn hỗ trợ từ năm 2015 và tài trợ mới cho các dự án phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm 2016. Đây là cam kết và thông điệp mạnh mẽ của IPP2 trong việc góp phần tích cực cải thiện môi trường hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở Việt Nam, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của lực lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng cao vươn ra thị trường quốc tế.

Sau quá trình đánh giá khắt khe đối với 22 dự án đã được nhận tài trợ ban đầu từ năm 2015, IPP2 đã lựa chọn 7 dự án xuất sắc nhất, trong đó có 5 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được lựa chọn để tiếp tục tài trợ nâng cấp (với mức tài trợ tối đa là 100,000 Euro/dự án).

Gói tài trợ bổ sung có thể giúp các dự án này đạt mức tăng trưởng nhanh và trở thành điển hình cho những dự án khởi nghiệp Việt Nam có mặt trên thị trường quốc tế. 

Danh sách các dự án khởi nghiệp được tài trợ giai đoạn 2 vui lòng xem tại đây.

Danh sách các dự án đã được tài trợ năm 2015

3

Để biết thêm chi tiết về các tiểu dự án, xin vui lòng tham khảo tại đây.