Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

2 dự án phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo sẽ nhận được khoản tài trợ giai đoạn 2 trị giá 100,000 EUR/dự án; ngoài ra, thêm 10 dự án mới về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ được cấp vốn mồi và hỗ trợ của IPP trong năm 2016.

Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thêm cho các dự án xuất sắc nhất trong danh mục tài trợ hiện nay của IPP, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các gói tài trợ trong năm 2016.

12 dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ được nhận tài trợ từ 02 chương trình tài trợ năm 2016 gồm (1) Tài trợ Giai đoạn 2 cho các dự án đã được IPP2 hỗ trợ từ năm 2015 và (2) Tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp mới năm 2016.

 

 

Danh sách các Dự án Hệ thống Đổi mới sáng tạo năm 2015 được nhận tài trợ giai đoạn 2

Danh sách các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp được nhận gói tài trợ mới năm 2016