Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

 

Nhằm phát triển một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lành mạnh và bên vững cho Việt Nam, từ năm 2016 IPP2 đã bắt đầu hỗ trợ về tài chính, đào tạo, huấn luyện, kết nối hợp tác cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp xuất sắc và có khả năng ảnh hưởng cao. Đây là những dự án có sự kết hợp giữa cả khu vực công và tư nhằm xây dựng quan hệ đối tác thực thụ để hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, thường là từ giai đoạn ban đầu.

IPP2 là một minh chứng hiệu quả về quy trình đánh giá minh bạch trong bối cảnh của Việt Nam. Các dự án được tài trợ được chọn lựa thông qua một quy trình chặt chẽ với sự tham gia đánh giá của các chuyên gia quốc tế có trình độ. Cơ chế tài trợ khuyến khích chủ dự án cấp vốn cho dự án trước và sau đó bồi hoàn lại 70% chi phí. Điều này giúp các chủ dự án phải cam kết hết mình đối với dự án. Ngoài ra, hỗ trợ của IPP2 (tài chính và hỗ trợ mềm) giúp các dự án có thêm tự do và tự tin thử nghiệm sản phẩm/dịch vụ của mình, cải tiến kịp thời, phát triển với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn. Doanh thu và khả năng tạo việc làm của các dự án tăng nhanh. Các dự án phát triển hệ sinh thái đã khởi động nhiều chương trình đào tạo tập huấn, tăng tốc và ươm tạo và tạo ra nhiều điển hình. Tổng doanh thu của tất cả các dự án được tài trợ trong năm 2016 đạt xấp xỉ 660.000 euro, mức tăng trưởng vốn tương đương với 459.000 đô la Mỹ và tạo ra hơn 350 việc làm trực tiếp.
Các dự án dược tài trợ được các chuyên gia nội bộ của IPP2 giám sát chặt chẽ, đảm bảo hành động khắc phục được đưa ra kịp thời và các vấn đề phát sinh được giải quyết nhanh chóng. IPP2 đã và đang là một chủ thể tích cực trong hệ sinh thái ĐMST của Việt Nam, cho thấy những thực tiễn tốt theo chuẩn mực quốc tế về quản lý dự án và qua đó giúp thay đổi tư duy hướng tới đạo đức kinh doanh cởi mở và minh bạch hơn.

Chi tiết về các dự án phát triển hệ sinh thái có thể xem tại đây.