Hỏi & Đáp: Đợt đồng kêu gọi Natif-Tekes

Thông tin cơ bản về đợt kêu gọi

 

Q: Mục đích của đợt kêu gọi nộp đề xuất này là gì?

A: Để khuyến khích và tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác kinh doanh giữa Phần Lan và Việt Nam nhằm tạo ra các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn. Chương trình này là minh chứng cho sức mạnh của các lợi ích chiến lược chung có được từ việc các bên cùng tham gia thực hiện đổi mới sáng tạo trong các ngành.

 

Q: Những đối tượng nào có đủ điều kiện để tham gia?

A: Điều kiện tối thiểu để một đề xuất được chấp nhận là phải có ít nhất một đơn vị của Phần Lan và một đơn vị của Việt Nam tham gia làm đồng đại diện. Các bên tham gia cũng có thể đến từ những nước khác, nhưng tài trợ chỉ dành cho doanh nghiệp của Phần Lan và Việt Nam. (Lưu ý: Doanh nghiệp Việt Nam chưa có đối tác Phần Lan tham gia làm đồng đại diện có thể đề nghị IPP và Tekes hỗ trợ tìm kiếm và chắp nối với đối tác phù hợp.)

 

Q: Khi nào có thể bắt đầu nộp đề xuất?

A: Thời gian nhận đề xuất là từ 15/10 đến 15/12/2016.

 

Q: Khi nào sẽ chính thức công bố kết quả các dự án được chọn cấp vốn?

A: Quá trình đánh giá và ra quyết định lựa chọn các dự án sẽ được hoàn thành trước Tết Âm lịch 2017.

 

Q: Vai trò của Natif và Tekes trong đợt kêu gọi này là như thế nào?

A: Natif và Tekes là đơn vị cấp vốn trong đợt kêu gọi này. Natif sẽ cấp vốn cho các công ty Việt Nam tham gia vào những dự án hợp tác đã nộp đề xuất và được chọn. Tương tự, Tekes sẽ tài trợ cho các công ty Phần Lan tham gia các dự án hợp tác được chọn.  

 

Q: Vai trò của IPP là gì trong đợt kêu gọi này là gì?

A: IPP hỗ trợ quá trình thực hiện đợt kêu gọi này tại Việt Nam. IPP sẽ quản lý việc đánh giá các đề xuất dự án và giám sát việc lựa chọn các dự án hợp tác theo đúng quy trình đã đưa ra. IPP cũng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Phần Lan phù hợp.

 

Q: Chúng tôi là một công ty Việt Nam, liệu chúng tôi có thể được nhận tài trợ mà không có đối tác Phần Lan tham gia đứng tên trong hồ sơ đề xuất?

A: Đợt kêu gọi này không cho phép như vậy. Đây là chương trình hỗ trợ hợp tác và đồng sáng tạo trong kinh doanh đầu tiên giữa hai quốc gia, không giống mô hình tài trợ trong nước kiểu truyền thống. Tại Việt Nam, bạn phải nộp kế hoạch dự án hợp tác với một đối tác Phần Lan khi xin cấp vốn.

 

Q: Chúng tôi là đơn vị đại diện phía Việt Nam trong nhóm liên kết. Tôi phải nộp đề xuất như thế nào?

A: Công ty đại diện phía Việt Nam sẽ gửi hồ sơ đề xuất cho Natif còn kế hoạch dự án hợp tác gửi cho IPP muộn nhất là ngày 15/12/2016.

  1. Nộp đơn xin tài trợ kèm theo các phụ lục cần thiết cho Natif theo hướng dẫn tại đây
  2. Nộp Kế hoạch Dự án đồng hợp tác cho IPP tới hòm thư grants@ipp.vn và đăng ký dự án liên kết của mình trên Nền tảng điện tử của IPP (đây là không gian làm việc chung online và đảm bảo an toàn cho các thành viên trong nhóm liên kết) theo hướng dẫn tại đây.

 

Q: Chúng tôi là một công ty Việt Nam, thành viên của nhóm liên kết. Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ như thế nào?

A: Đơn vị thành viên của nhóm liên kết cũng nộp hồ sơ của mình cho Natif theo hướng dẫn tại đây  trong trường hợp đơn vị đó muốn đề nghị cấp vốn. Nếu đơn vị đó không cần cấp vốn thì không phải nộp hồ sơ.

 

Q: Chúng tôi là công ty Phần Lan, thành viên của nhóm liên kết. Chúng tôi phải nộp hồ sơ xin cấp vốn như thế nào?

A: Các công ty Phần Lan sẽ nộp hồ sơ xin cấp vốn cho Tekes. Hướng dẫn dành cho các công ty Phần Lan xem tại trang web của Tekes http://www.tekes.fi/en/whats-going-on/application-schedules-2016/finnish-vietnamese-call-for-companies/

 

Q: Nguyên tắc cấp vốn của phía Việt Nam và phía Phần Lan?

A:  Việc cấp vốn tại Việt Nam và Phần Lan phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện do Natif và Tekes đưa ra.

Về phía Việt Nam:

Natif với vai trò là đơn vị cấp vốn chính trong đợt kêu gọi này sẽ tài trợ từ 30% đến 50% tổng chi phí của công ty Việt Nam tham gia dự án liên kết. Khi dự án bắt đầu sẽ tạm ứng tối đa 30% tổng số tiền tài trợ. Phần tiền tài trợ còn lại sẽ được giải ngân khi hoàn thành các mốc chính của dự án. Các chi phí hợp lý được Natif chấp nhận bao gồm chi phí lương và chi phí nhân sự để thực hiện các hoạt động đã được phê duyệt; chi phí vận hành, chi phí đi lại; chi phí nghiên cứu & phát triển; tổ chức hội nghị, hội thảo; chi phí nguyên vật liệu và cung ứng; mua máy móc thiết bị (hạn chế); thuê thiết bị và dịch vụ.

Xem chi tiết các điều khoản và điều kiện cấp vốn của Natif tại http://natif.vn/vi/archives/vieworgan/van-ban-bo-khoa-hoc-cong-nghe-2.html

Về phía Phần Lan:

Các dự án được chọn sẽ do Tekes tại Phần Lan cấp vốn. Phần dự án do phía Phần Lan thực hiện sẽ được Tekes tài trợ theo các điều khoản cấp vốn của Tekes và chương trình BEAM, cụ thể xem tại: http://www.tekes.fi/en/online/funding-terms-and-conditions/


 

Kết nối hợp tác doanh nghiệp 2 nước

 

Q: Công ty tôi rất quan tâm tới đợt kêu gọi này nhưng chưa có đối tác Phần Lan/Việt Nam. Tôi nên làm gì?

A: Bạn có thể gửi Thư bày tỏ quan tâm để đề nghị được giới thiệu với các đối tác tiềm năng. Các công ty Việt Nam sẽ gửi Thư bày tỏ quan tâm cho Natif hoặc IPP, còn các công ty Phần Lan thì gửi cho Tekes.

Tải mẫu Thư bày tỏ quan tâm tại ĐÂY!

Tại Việt Nam, xin vui lòng gửi Thư bày tỏ quan tâm tới Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại hòm thư eoi@most.gov.vn hoặc tới IPP tại hòm thư grants@ipp.vn

Tại Phần Lan, xin vui lòng gửi Thư bày tỏ quan tâm tới Tekes tại hòm thư kati.lahtinen@tekes.fi

 

Q: Chúng tôi chưa gửi Thư bày tỏ quan tâm, vậy chúng tôi có thể nộp đề xuất xin tài trợ được không?

A: Được, bạn vẫn có thể gửi hồ sơ đề xuất. Thư bày tỏ quan tâm được sử dụng chủ yếu là để lựa chọn và ghép cặp các đối tác phù hợp.

 

Q: Quá trình kết nối hợp tác doanh nghiệp giữa hai nước sẽ kéo dài bao lâu?

A: Quá trình kết nối doanh nghiệp hai nước sẽ được thực hiện tới khi kết thúc đợt kêu gọi vào giữa tháng 12 này.

 

Q: Số vốn tối đa mà chương trình này cấp cho mỗi dự án là bao nhiêu?

A: Không có quy định về giới hạn số vốn sẽ được cấp, vốn tài trợ phụ thuộc vào quy mô của từng dự án. Số vốn được cấp cho từng ứng viên Việt Nam và Phần Lan trong mỗi dự án hợp tác sẽ được Bộ KH & CN (MOST) và Tekes cân nhắc theo các quy tắc cấp vốn riêng của hai đơn vị này.


 

Phạm vi của đợt kêu gọi

 

Q: Chúng tôi là một công ty dược phẩm, không thuộc lĩnh vực thực phẩm và xử lý nước. Liệu chúng tôi có đủ điều kiện tham gia?

A: Mục tiêu chính của chương trình là tìm ra những đề xuất tốt trong các lĩnh vực liên quan chứ không đòi hỏi các đề xuất nhất thiết phải nằm đúng trong khuôn khổ đưa ra ban đầu.

 

Q: Chúng tôi là một doanh nghiệp xã hội hoạt động phi lợi nhuận trong lĩnh vực nông nghiệp. Liệu chúng tôi có đủ điều kiện tham gia?

A: Đây là chương trình cấp vốn nhằm tạo ra các doanh nghiệp sáng tạo có sự hợp tác giữa hai nước, là một chương trình tài trợ phát triển kinh tế, cho nên các đơn vị hoạt động theo hướng phi lợi nhuận không hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của chương trình.

 

Q: Chúng tôi có các dòng sản phẩm đã được kiểm nghiệm trên thị trường nội địa. Hiện nay chúng tôi muốn tìm một đối tác để xuất khẩu hàng sang châu Âu. Liệu chúng tôi có đủ điều kiện tham gia?

A: Đây là chương trình tài trợ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa hai nước. Việc hợp tác phân phối đơn thuần không đáp ứng được các tiêu chí của chương trình.

 

Q: Chúng tôi cung cấp nước sạch nông thôn, phục vụ cho người nghèo, doanh thu thấp. Liệu chúng tôi có đủ điều kiện để tham gia?

A: Trừ phi bạn có thể xây dựng mô hình chia sẻ lợi nhuận bền vững, chẳng hạn như chia sẻ lợi nhuận với những nông dân tham gia mô hình đó, còn không thì khả năng lớn là không được.

 

Q: Chúng tôi là một trường đại học có nghiên cứu về an toàn thực phẩm và xử lý nước. Liệu chúng tôi có đủ điều kiện tham gia?

A: Đây là chương trình cấp vốn nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa hai nước, cho nên các trường đại học không thực sự phù hợp với tiêu chí của chương trình.

 

Q: Chúng tôi là một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tuy chưa có doanh thu nhưng đã có mô hình mẫu của thiết bị. Liệu chúng tôi có đủ điều kiện tham gia?

A: Nếu có bằng chứng rõ ràng về nhu cầu thị trường và sự hài lòng của người dùng, đồng thời bạn cũng biết rõ ràng mình cần gì từ đối tác Phần Lan thì rất có khả năng là được.