Hội thảo hợp tác đổi mới sáng tạo vòng hai của IPP: 80 nhóm đổi mới sáng tạo chinh phục thế giới

Hội thảo đồng sáng tạo vòng hai của IPP đã quy tụ 80 nhóm vô cùng thú vị tại bốn thành phố để trao đổi nâng cao ý tưởng và thảo luận sâu về các ý tưởng kinh doanh cũng như kế hoạch dự án. Trong số những nhóm này có 10 nhóm đang xây dựng vườn ươm, các công cụ thúc đẩy và những cơ chế hỗ trợ khác để giúp các doanh nghiệp cũng như những nhà đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Có 70 ý tưởng dự án phát triển dịch vụ và sản phẩm đổi mới sáng tạo của những công ty mới thành lập thuộc các lĩnh vực như công nghệ thông tin truyền thông, chăm sóc sức khỏe, y học, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Hội thảo hợp tác đổi mới sáng tạo vòng hai hướng đến các nhóm triển vọng nhất mà IPP đã lựa chọn trong suốt giai đoạn mở kêu gọi liên tục trước khi nộp đề xuất. Tại các hội thảo, các nhóm được mời đã trình bày ý tưởng kinh doanh trước những người tham dự và nhận được phản hồi từ nhóm chuyên gia. Mỗi nhóm có 45 phút để thảo luận trực tiếp với các chuyên gia. Trong các cuộc thảo luận, các nhóm có cơ hội trình bày kế hoạch kinh doanh chi tiết và nhận được tư vấn từ các chuyên  gia. IPP đã tổ chức hội thảo về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo đặc biệt cho các nhóm phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và Cần Thơ nhằm xây dựng hợp tác và sự hiểu biết giữa các đơn vị liên danh cũng như những kế hoạch của họ.

Hội thảo vòng hai bắt đầu diễn ra vào ngày 2 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau phần tiếp đón và trình bày chung về những khái niệm chính và tài trợ giai đoạn đầu của IPP cho các dự án đổi mới sáng tạo, 25 nhóm đã trình bày ý tưởng trước những người tham dự và ban chuyên gia gồm một số nhà đầu tư và cố vấn trong nước cũng như đại diện từ một số cơ quan công tài trợ cho đổi mới sáng tạo từ Việt Nam Phần Lan và như Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (NATIF) và Tổ chức tài trợ đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Phần Lan (TEKES). Nhóm chuyên gia đã đưa ra phản hồi về việc cải thiện phần trình bày cũng như những ý tưởng kinh doanh. IPP đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những diễn giả đã đưa một câu chuyện hay kinh nghiệm cá nhân liên quan đến kinh doanh của họ trong phần trình bày 1 phút.

Phần trình bày tại TP Hồ Chí Minh với sự có mặt của một số nhà đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong ban đánh giá: Ted Nguyen, James Bui, ông Minh Lâm từ TEKES và ông Sơn từ NATIF

HCMC pitching

Phần trình bày 1 phút tại TP Hồ Chí Minh

HCMC panel

Ban chuyên gia đánh giá tại Hội thảo TP Hồ Chí Minh

Phần thảo luận sâu giữa các nhóm với những chuyên gia IPP tiếp tục diễn ra sau phần trình bày. Ông Minh Lâm từ Tekes và ông Sơn từ NATIF cũng tham gia các cuộc thảo luận tiếp diễn đến hết ngày thứ hai.

Minh from Tekes meeting the Triip.me team

Ông Minh Lâm (TEKES) gặp nhóm Triip.me

IPP tiếp tục tổ chức hội thảo tương tự tại Đà Nẵng nhưng quy mô nhỏ hơn với 10 nhóm được mời. Phần trình bày và những cuộc thảo luận trực tiếp với các chuyên gia diễn ra vào ngày đầu tiên và một hội thảo đặc biệt cho 3 nhóm liên danh phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo diễn ra vào ngày tiếp theo. Chúng tôi đã có cuộc thảo luận hiệu quả về mục tiêu của mỗi liên danh cũng như định hướng những lộ trình khác nhau trong tương lai.

Danang pitching

Phần trình bày tại Hội thảo Đà Nẵng

NATIF đã trình bày một hoạt động hữu ích tại hội thảo Đà Nẵng

Innovation system development workshop in Danang

Hội thảo về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng

Điểm dừng tiếp theo tại Cần Thơ vào ngày 9 tháng 3. IPP đã tổ chức hội thảo phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo cho 2 vườn ươm doanh nghiệp mới hoạt động tại Cần Thơ: vườn ươm KVIP Hàn Quốc-Việt Nam và trung tâm ươm tạo thuộc Đại học Cần Thơ.

Innovation system development workshop in Can Tho

Hội thảo phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo tại Cần Thơ

Chuyến công tác kết thúc tại Hà Nội với phần trình bày của hơn 30 nhóm. Mặc dù các nhóm đều được khuyến khích tiếp tục luyện tập phần trình bày nhiều hơn nữa nhưng Ban đánh giá khá ấn tượng với chất lượng của các phần trình bày.

1-on-1 discussions in Hanoi.

Cuộc thảo luận trực tiếp với từng nhóm tại Hà Nội

IPP hiện vẫn tiếp tục liên hệ với các nhóm đã gặp cũng như các nhóm mới đang nộp đơn bày tỏ quan tâm đến IPP. Khi IPP mở kêu gọi đề xuất vào đầu tháng 4, IPP sẽ không liên hệ với tất cả các nhóm để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Kêu gọi đề xuất sẽ được công khai – tất cả các nhóm đáp ứng đủ yêu cầu đều có thể nộp đề xuất.