IPP tổ chức hội thảo đồng sáng tạo tại 4 khu vực

Vòng đầu của hội thảo đồng sáng tạo diễn ra vào tháng 1

Vòng đầu của hội thảo đồng sáng tạo hướng đến các nhóm đã gửi đơn bày tỏ quan tâm đến IPP. IPP mong muốn hợp tác chặt chẽ với các đối tác tiềm năng trước khi chương trình mở đến cộng đồng. Tham gia hội thảo đồng sáng tạo là cơ hội tốt nhất để kết nối với IPP và tìm hiểu thêm về quá trình hỗ trợ cũng như quá trình gửi đơn dự tuyển. IPP sẽ tổ chức 4 hội thảo đồng sáng tạo vào tháng 1 năm 2015

Hội thảo đồng sáng tạo tại Hà Nội:Thứ tư ngày 7-1-2015  Hội thảo đồng sáng tạo tại TP Hồ Chí MinhThứ sáu ngày 9-1-2015 
Hội thảo đồng sáng tạo tại Cần Thơ:Thứ tư ngày 6-2-2015   Hội thảo đồng sáng tạo tại Đà NẵngThứ tư ngày 14-1-2015 

 

Vòng hai – Hội thảo đồng sáng tạo diễn ra vào tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Vòng hai của hội thảo đồng sáng tạo hướng đến các nhóm mong muốn nhận hỗ trợ hơn nữa cho đề xuất dự án của họ trước khi nộp hồ sơ. Tại hội thảo, các nhóm sẽ có cơ hội trình bày ý tưởng kinh doanh đến người tham dự và thảo luận trực tiếp với các chuyên gia đến từ IPP để hoàn thiện ý tưởng trước khi nộp hồ sơ.  Các ngày tổ chức sự  kiện sẽ được thông báo sớm.

Xin vui lòng truy cập trang web  www.ipp.vn  và gửi đơn bày tỏ quan tâm đến info@ipp.vn sớm nhất có thể để nhận lời mời tham dự sự kiện đồng sáng tạo.

 

1 comment