Liên hệ

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2)

Địa chỉ: Phòng 1502, Tầng 15, Toà nhà Thăng Long số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: 04.39393982/ext. 246  | Fax: +84 39387047

Email: info@ipp.vn

Facebook: http://www.facebook.com/ippfivn

Website: http://www.ipp.vn

Mã Số Thuế: 0106802853