Hợp tác Đổi mới Sáng tạo

MẠNG LƯỚI HỢP TÁC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ASEAN

Đây là một sáng kiến của IPP2 nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa các hoạt động đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo giữa các nước ASEAN. Hội thảo đầu tiên của Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp ASEAN với chủ đề “Vai trò của các trường đại học trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo” đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 9 và 10 tháng 12 vừa qua với 60 đại biểu đến từ 07 quốc gia bao gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào. Sự kiện này đã mang tới một cái nhìn toàn cảnh về thực trạng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực hiện nay cũng như rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển các hệ sinh thái khởi nghiệp ở các nước. Tại hội thảo, ban điều phối mạng lưới đã được thành lập với các đại diện đến từ cả 07 nước. Nhiệm vụ tiếp theo của mạng lưới này là phát triển một chương trình hợp tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho cả khu vực ASEAN.

 

XÂY DỰNG THỂ CHẾ HỖ TRỢ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 

Hỗ trợ xây dựng văn bản chính sách:

IPP2 đang hỗ trợ 04 đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ bao gồm: (1) Cục Phát triển Thị trường và Khoa học Công nghệ, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Khoa học Công nghệ, (3) Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ và (4) Cục Sở hữu Trí tuệ. Mục tiêu của IPP2 là hỗ trợ phát triển các chính sách về đổi mới sáng tạo ở cấp quốc gia với các trọng tâm:

  1. Các chính sách khuyến khích đầu tư mạo hiểm;
  2. Chính sách về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam;
  3. Sửa đổi bổ sung Luật Chuyển giao Công nghệ;
  4. Chương trình hành động quốc gia về Bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ.

 

Để thực hiện được các mục tiêu này, IPP2 tổ chức rất nhiều hoạt động nâng cao năng lực để hỗ trợ 04 đơn vị nêu trên. Các chuyên gia và tư vấn quốc tế cao cấp được mời đến làm việc, mang những kiến thức và kinh nghiệm quốc tế để xây dựng các chính sách hỗ trợ cũng như triển khai các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho Việt Nam. Ngoài ra, IPP2 cũng tạo điều kiện để tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển hoạt động hợp tác về đổi mới sáng tạo cho các cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ có liên quan.