Những sự kiện khởi nghiệp tiêu biểu đáng chú ý

IPP Banners (1)

Hiện đang có rất nhiều sự kiện liên quan đến khởi nghiệp diễn ra trên toàn quốc, nếu bạn là một người có quan tấm tới khởi nghiệp hay đầu tư thì đây là những cơ hội hết sức độc đáo để tìm hiểu thêm về hệ sinh thái khởi nghiệp nước nhà.

Chương trình của dự án SIMVA –  Đang ký tham gia cuộc thi khởi nghiệp – Hạn 31/08

giahan

 

Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo tại Huế

baner 1.ai ok