kansi

Thông báo: Mời Bày tỏ quan tâm

Mời Bày tỏ quan tâm – Tài trợ nguồn lực và Tập huấn Đổi mới sáng tạo (ĐMST) của IPP Chương trình đối tác Đổi mới sáng tạo (IPP) là một chương trình Hỗ trợ…

PRess

Thông cáo báo chí ngày 12/12/2014

Lễ khởi động Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan Giai đoạn 2 Hà Nội, ngày 12/12/2014 Ngày 12/12, tại Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, Chương trình…