Các Dự án Phát triển Hệ thống ĐMST 2015 tiếp tục được tài trợ năm 2016

Trong số các dự án được nhận gói tài trợ giai đoạn 2, có 02 hệ thống đổi mới sáng tạo sẽ nhận được khoản tài trợ bổ sung lên tới 100,000 euro cho mỗi dự án để mở rộng hoạt động, tăng tốc và đạt được mức phát triển bền vững.  

Ngày 29/4 vừa qua, IPP2 đã chính thức công bố có 07 dự án được lựa chọn để nhận khoản vốn tài trợ bổ sung năm 2016, trong đó có 2 dự án phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo. Đây là những dự án có kết quả hoạt động xuất sắc nhất đã vượt qua các vòng đánh giá khắt khe từ một hội đồng độc lập gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Trong giai đoạn từ tháng 8/2015 đến tháng 1/2016, 18 dự án công ty và 04 dự án hệ thống đã được nhận hỗ trợ tài chính và đào tạo từ IPP2 (bao gồm các hoạt động như hội thảo đào tạo, cố vấn kinh doanh trực tiếp, kết nối với các chuyên gia, các nhà tư vấn và nhà đầu tư thông qua Chương trình Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo năm 2015 – IAP). Trong năm 2016, IPP2 quyết định tiếp tục cung cấp gói hỗ trợ tài chính có giá trị lên tới tối đa 100,000 euro cho 02 dự án hệ thống hoạt động đạt yêu cầu trong 8 tháng được tài trợ, có tâm huyết và cam kết mạnh mẽ và mô hình có thể mở rộng để tạo ảnh hưởng lớn.

Những dự án không được chọn vẫn sẽ được IPP tiếp tục hỗ trợ về đào tạo và kết nối mạng lưới.

 

Danh sách 02 dự án hệ thống được lựa chọn như sau:

 

Tên dự án Tên đơn vị Mô tả dự án
Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng Đại học Đà Nẵng Hợp tác tổng thể của thành phố Đà Nẵng nhằm thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển 2 vườn ươm doanh nghiệp.
Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng (DISED)
Công ty Hỗ trợ Doanh nghiệp Đà Nẵng – DNES
Fablabs Vietnam – Phát triển mạng lưới phòng thí nghiệm chế tạo tại Việt Nam Công ty TNHH Conech Phát triển mạng lưới phòng thí nghiệm chế tạo ở Việt Nam
Công ty TNHH NoBo
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Công ty TNHH VENTI