Thông báo: IPP mời nộp đề xuất cho Chương trình Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo

Chương trình Đẩy mạnh Đổi Mới Sáng tạo của IPP – Mời nộp đề xuất

 

IPP Innovation Accelerator banner (vn)

 

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo (IPP) là Chương trình Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức (ODA) được chính phủ Việt Nam và Phần Lan đồng tài trợ. Chương trình hiện đang triển khai giai đoạn hai – bắt đầu từ năm 2014 và kéo dài đến năm 2018. Mục tiêu của IPP nhằm mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cũng như những lợi ích lâu dài cho hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Chương trình hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế cũng như các nhóm đổi mới sáng tạo hàng đầu nhằm hỗ trợ mục tiêu kinh tế của Việt Nam đến năm 2020 và gia tăng xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ mang tính đổi mới sáng tạo.

Chương trình Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo của IPP cung cấp khóa đào tào thực tiễn mang tầm quốc tế về đổi mới sáng tạo và kĩ năng kinh doanh, hỗ trợ kết nối với các đối tác và quỹ kết nối đầu tư tương ứng cho các dự án đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam và dự án của các tổ chức liên danh đang phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh. Chương trình Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo mang tính chọn lọc cao – chỉ khoảng 20 dự án sẽ được hỗ trợ năm 2015.

IPP hiện đang mời nộp đề xuất cho chương trình Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo đối với hai nhóm:

  1. Đề xuất từ những công ty đổi mới sáng tạo
  2. Đề xuất từ những tổ chức liên danh phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo

Yêu cầu đề xuất bằng tiếng anh và nộp trước ngày 4.5.2015.