TỌA ĐÀM: QUỸ HỢP TÁC VIỆT NAM – PHẦN LAN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác với Quỹ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Phần Lan (TEKES), được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ Khoa học & Công Nghệ và sự hỗ trợ của Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) tổ chức “QUỸ HỢP TÁC VIỆT NAM – PHẦN LAN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ”.

Hội thảo tọa đàm 30.08

Thời gian: 13h30 đến 16h00, Thứ ba, ngày 30/08/2016
Địa điểm: Saigon Innovation Hub, 273 Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh

Chương trình hỗ trợ nói trên hướng tới các dự án hợp tác đổi mới sáng tạo và phát triển kinh doanh nhằm giải quyết vấn đề thách thức của xã hội hoặc đáp ứng nhu cầu cụ thể của thị trường, thể hiện tính liên kết giữa các doanh nghiệp và tiềm năng thương mại hóa cao.
Mục đích tọa đàm nhằm giới thiệu về Quỹ TEKES và chương trình hỗ trợ, đồng thời tạo cơ hội trao đổi, thảo luận nhóm giữa các doanh nghiệp theo chủ đề trong năm nay của chương trình:
1) Giải pháp về nước sạch hoặc thực phẩm an toàn vì sức khỏe con người
2) Giải pháp xử lý chất thải
3) Giải pháp công nghệ thông tin cho giáo dục và đào tạo đổi mới sáng tạo

Số lượng chỗ ngồi có hạn nên để đến tham dự sự kiện cần phải đăng ký trước và chỉ một đại diện cho một công ty/tổ chức

https://ticketbox.vn/event/quy-hop-tac-viet-nam-phan-lan-ho-tro-doanh-nghiep-huong-toi-thi-truong-quoc-te-62421

Mọi thông tin xin liên hệ:
NATEC: Bà Vũ Thu Trang, mobile: 01694226621, email: trangvt@most.gov.vn
IPP: Bà Vũ Thị Hảo, mobile: 0984990486, email: haovu@ipp.vn