Tài liệu

Chào mừng bạn đến với thư viện tài liệu của IPP2. Ở đây bạn có thể tìm thấy các tài liệu giới thiệu về IPP2, Chương trình Giảng dạy về Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp (ToT1 Curriculum), các báo cáo liên quan, đường dẫn đến các đối tác của IPP2 cũng như các đơn vị cung cấp hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.


Chương trình Giảng dạy về Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp 2015

 

Từ đầu năm 2015, IPP2 đã phát triển một chương trình mở về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tập trung vào các khái niệm chính, các công cụ và kỹ thuật để phục vụ thế hệ các công ty tăng trưởng nhanh. Chương trình giảng dạy này rất linh loạt và được mở rộng liên tục, có thể được phát triển và ứng dụng trong nhiều bối cảnh, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Đến nay, IPP2 đã kiểm thử các tài liệu này qua 2 chương trình đào tạo: Khoá Đào tạo chuyên gia Tư vấn Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp lần 1 (ToT1) trong 09 tuần và Trại khởi động Chương trình Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp trong 04 ngày dành cho các nhóm dự án được nhận hỗ trợ của  IPP2.

 

Tổng quan Chương trình Giảng dạy khung về Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp : xem tại ĐÂY.

Chương trình ToT1 đầy đủ (video & slides): Xem tại ĐÂY (bằng tiếng Anh).


 

 

Các tài liệu của IPP2:

 

Tài liệu giới thiệu IPP2:

 1. Thông tin giới thiệu IPP2 năm 2016
 2. Thông tin giới thiệu IPP2 năm 2015
 3. Cẩm nang IPP2 2015
 4. Danh mục các dự án đổi mới sáng tạo được IPP2 tài trợ năm 2015
 5. Hồ sơ các chuyên gia Đổi mới Sáng tạo do IPP2 đào tạo năm 2015
 6. Tóm tắt kết quả hoạt động IPP2 năm 2015 bằng hình ảnh

 

Tài liệu về các chương trình tài trợ của IPP2 (bằng tiếng Anh):

 1. Những câu hỏi thường gặp và giải đáp về chương trình tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 2016 (FAQ)
 2. Những câu hỏi thường gặp và giải đáp về chương trình hỗ trợ của IPP2 năm 2015 
 3. Mẫu Thư bày tỏ Quan tâm dành cho các dự án kinh doanh của các công ty sáng tạo mới  (Từ năm 2016 IPP2 không có chương trình tài trợ mới cho đối tượng này)
 4. Mẫu Thư bày tỏ quan tâm dành cho các nhóm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 
 5. Tài liệu hội thảo tháng 1/2015 của IPP2: Những khái niệm chính
 6. Tài liệu hội thảo tháng 1/2015 của IPP2: Hỗ trợ của IPP2 cho các dự án ĐMST
 7. Tài liệu hội thảo tháng 3/2015 của IPP2: Tóm lược chương trình tài trợ vốn của IPP2

 

Các báo cáo liên quan:

 1. GDQT NTT số 25-Môi trường Sáng tạo Khởi nghiệp
 2. OECD/Ngân hàng Thế giới (2014), Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sạng tạo tại Việt Nam
 3. Ngân hàng Thế giới (2014), Finland as a Knowledge Economy 2.0: Lessons on Policies and Governance

 


 

 

Các đường dẫn hữu ích:

 

Các đơn vị hỗ trợ đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp trong nước:

 1. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 2. Dự án Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ (FIRST)
 3. Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp (VIIP)
 4. Dự án Thung lũng Silicon Việt Nam
 5. Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP)
 6. Startup.vn
 7. Seedfund.vn
 8. Aiti Aptech
 9. Khởi nghiệp Trẻ Việt Nam (VYE)
 10. HATCH! PROGRAM 
 11. 5Desire

 

Các đơn vị hỗ trợ quốc tế:

 1. Startup Next Accelerator
 2. SLUSH
 3. Global Startup Awards
 4. Tekes – The Finnish Funding Agency for Innovation