Hội thảo về “Cơ chế tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo”

Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) là Chương trình hợp tác phát triển giữa hai Chính phủ Việt Nam và Phần Lan, do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan đồng chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2014 – 2018 với tổng ngân sách 11 triệu Euro.

Trong những năm qua, IPP2 đã tiên phong thử nghiệm ở Việt Nam mô hình mới trong hỗ trợ xây dựng chính sách, đào tạo và xây dựng năng lực, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh, thúc đẩy hình thành lực lượng doanh nghiệp sáng tạo tăng trưởng nhanh, hướng tới nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ở Việt Nam. IPP2 đã cung cấp các hỗ trợ tài chính và tư vấn, đào tạo cho 35 nhóm dự án khởi nghiệp và dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp với mục đích thử nghiệm chính sách và nhân rộng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam.   

Từ năm 2017, IPP2 đã tổ chức Nhóm nghiên cứu trong nước kết hợp với các chuyên gia Phần Lan xây dựng Tài liệu thảo luận chính sách về cơ chế tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trên cơ sở nghiên cứu điển hình về kinh nghiệm của IPP2, bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam và các mô hình tài trợ khởi nghiệp trên thế giới, từ đó đúc rút các khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam. Tài liệu này được sửa đổi, hoàn thiện qua nhiều vòng hội thảo tham vấn do IPP2 tổ chức trong thời gian qua.

Xin trân trọng kính mời Quý Ông/Bà tới tham dự Hội thảo về “Cơ chế tài chính hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo” để cùng trao đổi, thảo luận về Tài liệu nói trên.

Thời gian: 8h30 – 13h00 thứ Sáu ngày 24/8/2018

Địa điểm: Phòng Sông Đà, Khách sạn Sheraton, số 11 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chương trình Hội thảo:

Final Agenda Finance WS 24-8-2018

Tài liệu Hội thảo tải tại đây.

(Sự kiện đã hết hạn đăng ký. Những đại biểu được IPP2 chính thức mời tham dự đã được xác nhận qua điện thoại. Do số lượng tham dự đông, IPP2 sẽ không thể tiếp đón các đại biểu không đăng ký trước.)