List

Ngày hội HATCH FAIR 2015 – IPP Ngày Demo giữa kỳ

Xin chào các bạn khởi nghiệp! IPP cùng với đối tác HATCH! sẽ tổ chức ngày hội HATCH FAIR 2015 – IPP Demo giữa kỳ trong cuối tháng tới. Đây là một sự kiện thú vị nhằm…

Sự kiện Techfest diễn ra ngày 15-17 tháng 5

IPP tham gia sự kiện Techfest, sự kiện về doanh nghiệp và công nghệ trong năm diễn ra tại Việt Nam. What is Techfest? TECHFEST is an all-encompassing platform for All-Things-Tech. From being the entrepreneurs building…