cover

Cuộc thi khởi nghiệp HATCH! Battle 2017

CƠ HỘI NHẬN VỐN HỖ TRỢ KHÔNG CỔ PHẦN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM MẦM CHO CÁC CÔNG TY KHỞI NGHIỆP TIỀM NĂNG HATCH! Competition series là một trong những cuộc thi khởi nghiệp mang tầm…