2

Thông cáo báo chí: Sự kiện Final Demo Day

Sự kiện IPP2 Final Demo Day ngày 23.01.2016 Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP2) sẽ tổ chức sự kiện Final Demo Day vào ngày…