Hỗ trợ phát triển chính sách đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách về đổi mới sáng tạo:

IPP đang hỗ trợ 04 đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ bao gồm: (1) Cục Phát triển Thị trường và Khoa học Công nghệ, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Khoa học Công nghệ, (3) Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ và (4) Cục Sở hữu Trí tuệ nhằm phát triển các chính sách về đổi mới sáng tạo ở cấp quốc gia với các trọng tâm:

  1. Các chính sách khuyến khích đầu tư mạo hiểm;
  2. Chính sách về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam;
  3. Sửa đổi bổ sung Luật Chuyển giao Công nghệ;
  4. Chương trình hành động quốc gia về Bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ.

IPP đã và đang tổ chức rất nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho các đơn vị trên. Các chuyên gia và tư vấn quốc tế cao cấp được mời đến làm việc, mang những kiến thức và kinh nghiệm quốc tế để xây dựng các chính sách hỗ trợ cũng như triển khai các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho Việt Nam.

IPP cũng mời các chuyên gia hàng đầu thế giới tới Việt Nam thuyết trình về chính sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc đưa các chuyên gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo đến Việt Nam sẽ cung cấp những kiến thức và tư duy mới cho đội ngũ cán bộ quản lý của Bộ KH&CN, Sở KH&CN, các Bộ, ngành liên quan về bối cảnh quốc tế, các xu hướng quốc tế, bài học thực hành tốt nhất và kinh nghiệm của các quốc gia phát triển, trong đó có Phần Lan, về quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản lý KH&CN; từ đó, đóng góp tốt hơn cho chất lượng và hiệu quả của các chính sách phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo gắn với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Ngoài ra, từ năm 2015, IPP đã và đang tổ chức nhiều khóa tập huấn tại Phần Lan và Singapore cho các nhà hoạch định chính sách cấp cao của Việt Nam vềquản lý đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, giáo dục và tài chính cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hiện nay, IPP dang phát triển hai tài liệu thảo luận chính sách về phát triển giáo dục và chính sách tài chính cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dựa trên thực chứng từ các hoạt động cụ thể của IPP cũng như tổng hợp các kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất của thế giới để đưa ra các khuyến nghị chính sách liên quan cho Việt Nam.