Tài liệu học

Bạn đang xem thư viện tài liệu học do IPP thiết kế và thực hiện. Tại đây bạn có thể tìm thấy toàn bộ các tài liệu, các thông tin hữu ích, các video là bản trình chiếu liên quan tới các chương trình đào tạo của IPP, bao gồm Chương trình Đào tạo Giảng viên (Training of the Trainers – ToT1) và chương trình Trại Khởi động Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo. Tất cả các tài liệu này đều được công bố rộng rãi và chia sẻ theo li-xăng Creative Commons Attribution ShareAlike (tạm dịch” Giấy phép Chia sẻ Sáng tạo chung”). Khi sử dụng, chia sẻ hoặc phát triển các tài liệu này, bạn phải trích dẫn nguồn.


Tài liệu mở về Chương trình Đào tạo Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp

 

Giới thiệu

Bắt đầu từ đầu năm 2015, IPP đã phát triển một chương trình mở về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tập trung vào các khái niệm chính, các công cụ và kỹ thuật để phục vụ thế hệ các công ty tăng trưởng nhanh. Chương trình đào tạo này rất linh loạt và được mở rộng liên tục, có thể được phát triển và ứng dụng trong nhiều bối cảnh, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Đến nay, IPP đã kiểm thử các tài liệu này qua 3 chương trình đào tạo: Chương trình Đào tạo Giảng viên (ToT) Chương trình Đào tạo Giảng viên đại học 2 (ToT2) trong 9 tuần và Trại khởi động 4 ngày cho các khởi nghiệp và các nhóm dự án khác tham gia Chương trình Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo của IPP.

Các tài liệu của chương trình đào tạo này được IPP thiết kế nhằm mục đích phục vụ cộng đồng và cung cấp tài nguyên ban đầu cho các tổ chức tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài muốn thực hiện các chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao có thể phát triển thêm nữa. Trong năm 2016, IPP sẽ tập trung vào các hoạt động hợp tác với các trường đại học và các tổ chức đào tạo của Việt Nam để mở rộng và phát triển các khái niệm, các công cụ và phương pháp giảng dạy đã được sử dụng trong chương trình đào tạo này. IPP sẽ tiến hành một khoá đào tạo giảng viên được thiết kế dành riêng cho cán bộ, giảng viên của các trường đại học và các tổ chức đào tạo. Cuối năm 2015, IPP đã bắt đầu công bố kế hoạch này và kêu gọi các bên liên quan gửi Thư bày tỏ quan tâm để triển khai hợp tác.

Toàn bộ các tài liệu đã được kiểm thử và đưa vào giảng dạy trong Chương trình ToT1 và được sắp xếp theo đúng cấu trúc của khoá ToT1. Hầu hết các tài liệu đều do TriKro LCC phát triển (trừ phi nêu nguồn khác). Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng tài liệu.

Xem video giới thiệu về chương trình ToT1:

 


 

Cấu trúc tài liệu học

Các chủ đề xuyên suốt

Nhiều chủ đề có phạm vi rất rộng và không thể truyền đạt hết trong một hội thảo, vì vậy các nội dung này sẽ được minh hoạ và nhấn mạnh trong suốt chương trình. Đó là các chủ đề:

 • Quản lý Đổi mới Sáng tạo
  Tuy khởi nghiệp nào cũng cần thực hành quản lý sáng tạo, nhưng chủ đề này chỉ đề cập đến Quản lý Đổi mới Sáng tạo ở phạm vi các công ty, các chương trình tăng tốc kinh doanh hoặc các hệ sinh thái khởi nghiệp nói chung.
   
 • Tư duy Thiết kế
  Chủ đề này được Adaptive Path & Ideo bắt đầu phổ biến và D-school của Đại học Stanford truyền bá tích cực. Tư duy thiết kế (Design Thinking) tập trung vào cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để phát triển sản phẩm. Nó thường được gọi là Thiết kế lấy con người làm trung tâm và là một phần không thể thiếu khi thực hiện Khởi nghiệp Tinh gọn và Trải nghiệm Người dùng.
 • Khởi nghiệp Tinh gọn & Linh hoạt
   Đây là nền tảng của quản lý đổi mới sáng tạo hiện đại trong những môi trường rủi ro cao. Các nguyên tắc và thực hành Khởi nghiệp Tinh gọn và Linh hoạt được sử dụng xuyên suốt chương trình này, thậm chí nó còn được áp dụng ngay cả trong việc thiết kế chương trình đào tạo này.
 • Phát triển Ý tưởng
  Các hoạt động liên quan tới kỹ năng đưa ra một số lượng lớn các lựa chọn tiềm năng và sau đó loại trừ hoặc hoàn thiện ý tưởng. Chủ đề này liên quan chặt chẽ với Design Thinking những có thể ứng dụng trong rất nhiều hoạt động khác như xây dựng mô hình kinh doanh, tài chính hoặc gọi vốn.
 • Tư duy Hệ sinh thái
   Rút ra từ việc tư duy hệ thống, Tư duy Hệ sinh thái (Ecosystem Thinking) là để chỉ việc điều chỉnh các hoạt động của cá nhân sao cho phù hợp với môi trường rộng hơn. Cách thức chủ yếu là xác định các rào cản đối với đổi mới sáng tạo, cố gắng giảm các rào cản này và thay thế vào đó là các động lực tích cực đối với hệ sinh thái. Nó cũng bao gồm các hoạt động để giảm chi phí đổi mới sáng tạo.
 • Xây dựng Mô hình Kinh doanh
  Lập kế hoạch kinh doanh trong môi trường rủi ro cao không phải là hoạch định kinh doanh dài hạn. Xây dựng mô hình kinh doanh (Business Model Generation) là phương pháp tập trung vào 9 khối trong mô hình kinh doanh để tạo cơ sở cho đổi mới sáng tạo.
 • Tài chính & Gọi vốn
  Tất cả các phần liên quan tới hoạt động tài chính của công ty, bao gồm cả hoạt động gọi vốn.
 • Marketing & Bán hàng
  Tất  cả các phần liên quan đến tìm kiếm khách hàng ở cả đoạn phát triển ban đầu và về sau của công ty.
 • Quản lý Công nghệ, Vận hành và Quản lý Tài nguyên
  Tất cả các phần liên quan đến quản lý công nghệ hay nâng cao chất lượng vận hành.
 • Đo đạc & Phân tích
   Chủ yếu liên quan đến việc phân tích kết quả kinh doanh, bao gồm cả việc đọc hiểu các kết quả thử nghiệm hoặc xây dựng KPIs.
 • Phát triển Nhà lãnh đạo, Đội nhóm và Cá nhân
  Các kỹ năng mềm tập trung vào việc phát triển khả năng giao tiếp hiệu quả, xây dựng cộng đồng và huấn luyện lẫn nhau của người học.

Các phần chính

Chương trình đào tạo gồm 10 bài được chia thành 3 phần chính. 

Phần 1, Các công cụ thực hành đổi mới sáng tạo đột phá, từ bài 1 đến bài 6, cung cấp một cái nhìn tổng quan về phương pháp để tạo dựng doanh nghiệp từ một ý tưởng, trong đó bao gồm cả phương pháp nghiên cứu thị trường và xây dựng sản phẩm. 

 1. Giới thiệu chung về Quản lý Đổi mới Sáng tạo 
 2. Phát triển Ý tưởng & Nghiên cứu Thị trường 
 3. Thử nghiệm Thị trường
 4. Nghiên cứu Sản phẩm
 5. Thử nghiệm Sản phẩm
 6. Bán hàng cho Doanh nghiệp & Phức hợp

Phần 2, Vòng đời Đổi mới Sáng tạo trong các Công ty đang tăng trưởng, bài 7 và 8 sẽ giới thiệu các kỹ năng vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp mới sau giai đoạn phát triển ban đầu. 

 1. Mở rộng kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
 2. Kêu gọi đầu tư và các vấn đề pháp lý

Phần cuối, Các hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, bài 9 và 10, giúp người học nhìn lại và thảo luận sâu hơn để tìm ra cách áp dụng và thực hiện đổi mới sáng tạo trong những bối cảnh lớn hơn.

 1. Doanh nghiệp tinh gọn
 2. Các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Các bài giảng

Chương trình có 50 bài giảng. Thiết kế của mỗi bài giảng đều kèm theo các hoạt động thực hành có hướng dẫn để giúp người học nắm vững kiến thức. Mỗi phần đều có hướng dẫn người học với các nội dung:

  • Tổng quan
   • Mô tả tóm tắt nội dung chính và các câu hỏi cần trả lời.
  • Kỹ năng và Công cụ
   • Một danh sách các kỹ năng và công cụ sẽ được học hoặc được nhấn mạnh trong suốt bài giảng.
  • Tham khảo
   • Tất cả các tài liệu được sử dụng trong bài giảng hoặc được yêu cầu đọc/sử dụng để làm bài tập trước và sau bài giảng.
  • Mục tiêu và các Kết quả chính
   • Tóm tắt các mục tiêu chính và các hoạt động chính trong bài giảng.

Xem tài liệu của Chương trình Đào tạo Trực tuyến tại đây.

Xem bản dịch các thuật ngữ Khởi nghiệp Tinh gọn tại đây.