Thông báo: Mời Nộp Đề Xuất cho Chương trình Hỗ trợ phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2) là Chương trình Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức (ODA) được chính phủ Việt Nam và Phần Lan đồng tài trợ. IPP2 xin mời các trường đại học và các tổ chức giáo dục đào tạo nộp đề xuất cho Chương trình Hỗ trợ phát triển đào tạo về Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Với mục tiêu thúc đẩy vai trò của các các sở giáo dục đào tạo trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia, trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ này IPP2 sẽ cung cấp các hỗ trợ bao gồm chương trình đào tạo  tập trung cho giảng viên nguồn, cung cấp học liệu và nội dung đào tạo đi kèm với các hỗ trợ nâng cao năng lực, giới thiệu các chuyên gia và tổ chức đối tác quốc tế. Đây là chương trình đào tạo mở và sẽ được tiếp tục phát triển theo nhu cầu của mỗi đơn vị đối tác.  

Đây là Chương trình dành cho các trường đại học và các cơ sở giáo dục đào tạo, không phân biệt công lập hay tư nhân. Nếu là cơ sở đào tạo nước ngoài cần có giấy phép hoạt động chính thức tại Việt Nam.

Đề xuất sẽ được chuẩn bị bằng tiếng Anh và nộp trước ngày 09.05.2016. Để biết thêm thông tin chi tiết và tải về mẫu đề xuất (application form) xin vui lòng truy cập trang web của IPP tại đây.

 

1 comment

  1. Võ Thành Khởi

    I would like to receive some books or documents that help me too research and teach Starting business well.
    Please kindly reply me and let me know what to do next
    Thanks and best regards