Thông cáo báo chí: Sự kiện Final Demo Day

Sự kiện IPP2 Final Demo Day ngày 23.01.2016

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP2) sẽ tổ chức sự kiện Final Demo Day vào ngày 23 tháng 01 năm 2016 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu kết quả hoạt động của IPP2 trong giai đoạn 2014-2015 và công bố các hoạt động sẽ được triển khai từ năm 2016. Chương trình gồm 04 nội dung chính (1) Triển lãm sản phẩm, dịch vụ của 22 doanh nghiệp khởi nghiệp và dự án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp được IPP2 tài trợ và đào tạo; (2) Tổng kết Khoá Đào tạo Chuyên gia Tư vấn Đổi mới Sáng tạo lần 1 (ToT1) và Chương trình Đào tạo Tăng tốc Đổi mới sáng tạo (IAP); (3) Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư và (4) Công bố chính thức các chương trình tài trợ và hỗ trợ mới của IPP.

Dự kiến sẽ có khoảng 200 khách mời tham gia sự kiện Final Demo Day bao gồm các thành viên của 22 dự án được IPP2 tài trợ, các nhà đầu tư và nhà tài trợ trong nước và quốc tế. Final Demo Day lần này còn vinh dự đón hai khách mời đặc biệt là Ông Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ông  Ilkka-Pekka Similä – Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, đại diện cho đơn  vị tài trợ và cơ quan chủ quản IPP2. Hai ông cũng sẽ tham gia trả lời phỏng vấn trong khuôn khổ cuộc gặp với đại diện báo chí sẽ được tổ chức cùng ngày. Thành viên Ban Chỉ Đạo IPP2 và đại diện chính quyền một số địa phương quan tâm và đang triển khai các dự án hỗ trợ khởi nghiệp cũng tới tham dự.

Trong năm 2015, Chương trình Tài trợ của IPP2 hướng tới đối tượng là các dự án kinh doanh và tổ chức, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. 22 nhóm dự án tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng – Huế đã được chọn để nhận hỗ trợ trong tối đa 09 tháng. Ngoài tài trợ về tài chính, các nhóm dự án được tham gia Chương trình Đào tạo Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo (IAP) kéo dài 06 tháng với các hoạt động như đào tạo, tư vấn trực tiếp, hỗ trợ tìm kiếm và kết nối với các nguồn tài trợ khác. Tại Final Demo Day, các nhóm dự án sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp và kết nối với các nhà đầu tư, nhà tài trợ, và đại diện từ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và đại diện các cơ quan ban ngành liên quan.

Trong năm 2015, IPP2 cũng tổ chức Khoá Đào tạo Chuyên gia Tư vấn Đổi mới Sáng tạo lần thứ nhất (ToT1) cho 12 chuyên gia để xây dựng mạng lưới chuyên gia hỗ trợ cho các dự án, công ty trong Chương trình Đào tạo Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo (IAP) và trong dài hạn là tạo nguồn lực phục vụ quá trình phát triển các hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Khoá ToT1 kéo dài trong 8 tháng, bao gồm 2 tháng đào tạo chuyên sâu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo Chương trình Giảng dạy do IPP2 thiết kế và tiếp theo là 6 tháng thực hành huấn luyện cho 22 công ty, dự án được IPP2 tài trợ. Trong sự kiện Final Demo Day lần này, 12 chuyên gia đổi mới sáng tạo sẽ được trao Chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo và từ đây họ sẽ trở thành một phần thiết yếu trong đội ngũ chuyên gia tư vấn về đổi mới sáng tạo phục vụ cho các công ty, các trường đại học, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ và các cơ quan hoạch định chính sách của chính phủ.

Cũng tại sự kiện lần này, IPP2 sẽ chính thức công bố 02 chương trình mới cho năm 2016 bao gồm Chương trình Tài trợ cho các Dự án Phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp và Chương trình Hỗ trợ Phát triển Đào tạo về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp hợp tác với các trường đại học và các tổ chức giáo dục tại Việt Nam. Thông qua hai chương trình này, IPP thể hiện rõ vai trò là đơn vị hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Giới thiệu về IPP2

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP2) là một chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan. Cơ quan chủ quản của IPP2 là Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) – đại diện phía chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan – đại diện phía chính phủ Phần Lan. Chương trình đang triển khai giai đoạn 2 từ năm 2014 đến năm 2018 với ngân sách 11 triệu euro. Với vai trò là đơn vị khởi xướng, hỗ trợ và kết nối, IPP2 hướng tới mục tiêu chính là củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam. IPP2 hỗ trợ thực hiện các sáng kiến, các hoạt động hợp tác và kết nối không chỉ tại địa phương mà còn mở rộng ra phạm vi toàn quốc và với các quốc gia trên thế giới.